Soppkök Malmö

Dialogmöte om akut hemlöshet med regeringens hemlöshetssamordnare

Lämna en kommentar

Soppkök Malmö var igår (2013-10-09) inbjuden till dialog om den så kallade akuta hemlösheten* och frågan om hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare* på Länsstyrelsen i Malmö utav vår nationella hemlöshetssamordnare Michael Anefur.

Regeringens hemlöshetssamordnare har i uppdrag att mellan 2012-2014:
”…ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa en långsiktig hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarkanaden…”
”…särskilt uppmärkasamma det vräkningsförebyggande arbetet…”
”…utifrån en nationell dialog förankra hur lokala handlingsplaner och strategier kan föreslås…”

Vi var flera som var med i dialogen, bland annat tidningen Faktum, Skånes Stadsmission, Röda korset, Fontänhuset, Maria Kyrkan, Lönngården och Comigen. Vi alla fick ge vår lägesbeskrivning, hur behoven ser ut och hur de har förändrats. Även vilka utmaningar som finns och våra förslag på åtgärder.

Samtliga medverkande hade märkt en ökning av människor från Europa och tredjelandsmedborgare som kommer hit i hopp om jobb och ett bättre liv. Under våra soppkök träffar vi många familjer som kommer från andra EU-länder som får bor i sina bilar för de inte vet vart de skall vända sig. Där vill Soppkök Malmö bli bättre på att vägleda dessa människor till rätt hjälp. Men vi alla ansågs sakna den kunskap om information om regelverk kring den fria rörligheten, uppehållsrätt och möjligheter till bland annat socialt och ekonomiskt bistånd.

Sedan kom det fram att många av oss upplevde litet stöd från Malmö Stad, det ställdes frågor som ”…vad gör Malmö Stad åt det?”. Många önskade en bättre dialog med de styrande i Malmö angående hemlösarbetet, vad som planeras och hur det ser ut med lösningar. Michael Anefur berättade att han inte upplevde samma situation i Stockholm och Göteborg gällande bland annat åtgärder inför den kommande vintern som också kom på tal. I de andra storstäderna upplever organisationer ett större stöd från sin kommuner. Så vitt vi vet så planerar inte Malmö Stad något akut boende för de människor som kommer tvingas sova ut i den, i år heller.

Men det främsta problemet kring hemlösheten var vi alla väl överens om, även Michael Anefur och Socialdepartementet, det  byggs för lite billig hyresrätter!

Hemlöshetssamordnaren lyssnade till våra erfarenheter och önskemål och skall inom närmaste framtiden bjuda in till dialog mellan myndigheter och de styrande i Malmö Stad. Vi hoppas att dessa lyssnar och tar till sig av de erfarenheter som kom upp under detta dialogmöte om hur det ser ut där ute i verkligheten, till exempel att de finns de människor som hellre väljer att bo ute än att bli placerad på ett av stadens boende. Det klingar väldigt illa…

Vi gör vad vi kan för att få till en förändring och vi kan inte acceptera att människor lever i den otrygga situationen hemlöshet/bostadslöshet.

Vi vill även tacka för att vi blev inbjudna till denna dialog där vi fick möjligheten att förklara situationen vi möter varje månad under våra soppkök.

Mer info:
Informationsmaterial, Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utstängning från bostadsmarknaden: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/201033
Hemlöshetsamordnarens blogg:  http://www.hemloshetifokus.se
Akut hemlöshet diskuteras med organisationer: http://www.regeringen.se/sb/d/16544

Vänligen Janni Bjödstrup och Sandra Oldensparr

”…för övrigt anser vi att hemlösheten är en skam för vårt samhälle.”

*Akut hemlöshet – situation 1
En person är hanvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour) eller sover utomhus eller i offenntliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation.

*Tredjelandsmedborgare
Personer från länder utanför EU, som har arbetat och haft uppehållsrätt i andra EU-länder, och som därifrån har tagit sig till Sverige då arbetsmöjligheterna i det andra EU-landet har försvunnit. Det kan t ex handla om personer från Afrika, Sydamerika, Asien, som har arbetat och haft uppehållsrätt i Italien, Spanien eller Grekland, och som i samband med den ekonomiska krisen har blivit av med sina anställningar.

IMG_38522

Annonser

Författare: Jannkan

Läser på Högskolan Socialt Arbete ledning organisering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s