Soppkök Malmö


Lämna en kommentar

Jag längtar till Julafton

Nu är det snart jul igen.

Jag brukade avsky julen. Pressen och stressen höll på att knäcka mig.
Julklappar som jag inte hade råd med, till människor som inte behövde dem.
Pyntas, bakas, städas å lagas mat i sådana mängder att man får äta rester fram till nyår.

Sen har vi logistiken. Var ska vi vara? Blir svärföräldrarna sura om vi kommer till dem på juldagen å firar julafton hos mina föräldrar? Tänk om man ändå fick fira jul hemma och kunna ta en julsnaps utan att behöva tänka på att köra bil sen.
För att det ska ske, så krävs ett nytt hus där alla får plats.

Sen ska man va så himla glad också. Känna julmys på beställning. Finns det verkligen ingen lösning på eländet? Man skulle kanske bli Buddhist under julveckorna och smita iväg till en retreat?

Eller så blir man volontär hos Soppkök Malmö under deras julevent ”En Stor Fet J@vla Jul 2.0 med Soppkök Malmö” https://www.facebook.com/events/328089580711894/?ref_dashboard_filter=upcoming

Det var i alla fall vad jag gjorde. Jag gick med i Soppkök Malmö som volontär. Inte specifikt för att kunna smita undan julen. Det var en bonus jag inte hade räknat med från början.
Jag gick med i maj 2013 för att jag kände att jag ville göra något för andra människor som inte har haft samma tur som jag har haft.

Å nu sitter jag här, ett par veckor innan jul och bara njuter. Jag njuter för att jag vet vad som väntar. En helt fantastisk julafton!

jul2013Förra året var vårt första julevent: En stor fet j@vla jul. Det var den bästa julafton jag någonsin upplevt. All värme, kärlek och givmildhet som jag fick uppleva där, fick mig att fundera på om det kanske är det här som är meningen med julen?

Att man anstränger sig lite extra. Inte med hjälp av plånboken, utan med hjälp av hjärtat.
Vem behöver min uppmärksamhet? Vem kan jag göra glad genom att jag bryr mig?
Aldrig har väl devisen ”det är tanken som räknas” varit mer sann.

Å nu är det äntligen dags igen.

I år är det en grupp studenter från Service Manager – for Future Tourism som hjälper oss att anordna eventet.
Här är en bild från senaste mötetmöte

Tillsammans med ansvariga från Soppkök Malmö så har vi bråda dagar nu i tomteverkstaden.
Men vi är inte ensamma. Volontärer anmäler sig på löpande band för att få vara med och skapa en meningsfull jul. Privatpersoner och företag skänker saker. Vi blir faktiskt riktigt rörda när människor visar sig från sin bästa sida. De är otroligt givmilda.

Vi kommer naturligtvis att tacka alla inblandade efter eventet, men vi vill passa på redan nu att tacka alla för att de skänker glädje och energi till oss och till eventet. Ni vet vilka ni är. KRAM!

Annonser


Lämna en kommentar

Det finns plats på härbärgen för hemlösa?

Med anledning av Malmö stads pressmeddelande med rubriken: ”Det finns plats på härbärgen för hemlösa

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/det-finns-plats-paa-haerbaergen-foer-hemloesa-953848?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Här är Soppkök Malmös svar:

Efter förra veckans tragiska dödsfall, känner sig nu Malmö stad pressade att försvara sig.

I ett pressmeddelande med rubriken: Det finns plats på härbärgen för hemlösa, förklarar man
att ingen hemlös ska behöva sova utomhus.

Det kan vi ju hålla med om.

Malmö stad far inte med osanning i sitt pressmeddelande, man undviker bara att nämna vissa saker.

Man säger att det går att få en sängplats efter biståndsbeslut från socialtjänsten.
Vad händer med dem som inte får ett positivt biståndsbeslut?
Vad händer med de människor som inte vill kontakta socialen då de anser att de utsätts för kränkande behandling?
Varför ska det överhuvudtaget behövas ett beslut från socialtjänsten?
Om man nu är så mån om att ingen ska behöva sova utomhus, så är det väl bara att öppna dörrarna?

Det är också anmärkningsvärt att man tydligen har reservplatser, oavsett hur stort behovet är.
En sådan organisatorisk förmåga, låter för bra för att vara sann.

Efter en natt på akutboende blir man så hänvisad till socialtjänsten i sin stadsdel för ett biståndsbeslut
om en plats på ett av Sociala Resursnämndens dygnsboenden.
Påstår man verkligen att där alltid finns platser, oavsett hur stort behovet är?
Återigen en anmärkningsvärd resurstäthet, som vi inte har sett i den verklighet vi finns och verkar i.

Man glömmer också att nämna att akutboenden bara gäller om du är skriven i kommunen.
Det stora antalet EU-migranter nämns inte.

I Malmö stads rapport om hemlöshet nämns den märkligt exakta siffran av 10 uteliggare!
Om ingen behöver sova utomhus, hur kan det finnas uteliggare?

Vi vill egentligen inte ha den här diskussionen över huvud taget. Att alla ska få sova inomhus borde vara den minsta gemensamma nämnaren som ett medmänskligt samhälle tillåter.

Vi vill i stället diskutera varför Malmö stad inte tillgodoser Malmöbornas behov av bostäder och
då inte bara för resursstarka malmöbor, utan för alla, även de svagaste av våra innevånare.
Varför fullgör inte MKB sitt uppdrag och bygger 500 bostäder om året?  2013 byggde man ett 20-tal.

Malmös beslutsfattare säger att de inte bygger bostäder, det uppdraget ligger på byggbolagen.
Man undviker att nämna att MKBs styrelse består av politikerna i Malmö Stad.

Ingen skugga ska falla på de tjänstemän och socialarbetare som dagligen sliter med att försöka göra situation så dräglig som möjligt för människor i en utsatt situation.

Det åligger våra beslutsfattare att skapa förutsättningar för ett medmänskligt Malmö och det åligger oss medborgare att skapa opinion för detta genom diskussion och med hjälp av våra valsedlar


Lämna en kommentar

Nya svar på våra frågor

Folkpartiet och Vänsterpartiet har tidigare svarat på våra frågor om hemlöshetsproblematiken.Nu har vi även fått svar ifrån Kristdemokraterna. Så här har de svarat:

Hej,

Här kommer svaren på de frågor som efterfrågades för några veckor sedan.
Jag har låtit Michael Anefur som är vår toppkandidat till riksdagen på Malmölistan svara då han själv också jobbar med dessa frågor. Svaren finns nedan, om ni undrar något är det bara att maila tillbaka.

Allt gott,
Mattias
—————————–
Vänligen
Mattias Grängzell
Ombudsman Kristdemokraterna i Skåne
Hej
Tog mig tid att besvara enligt nedan. Behövs det komplement så hojta till.
1. Hur definierar ni hemlöshet?
Enligt Socialstyrelsens definition

2. Fortfarande vräks barn i Sverige. Hur ställer sig Ert parti till en ändring i Kronofogdemyndighetens regleringsbrev och ett omedelbart stopp för vräkning av barn?
Att förbjuda vräkningar där barn är berörda låter vid en första anblick bra men kommer i förlängningen att vara kontraproduktivt. Dels kommer en del barnfamiljer att låta bli att betala sin hyra eftersom de inåt kan bli avhysta, ett större problem är att barnfamiljer kommer att betraktas som ”högriskhyresgäster” och färre barnfamiljer kommer att erbjudas hyreskontrakt.

3. Malmö stad startade ”Bostad först” i maj 2012 som en permanent verksamhet. Hur ställer sig Ert parti till denna verksamhet?
Vi vet att BostadFörst fungerar alldeles utmärkt för personer som prövat andra vägar utan bra resultat. Vi följer t ex Helsingborgs arbete med stort intresse, det är imponerande att åtta av tio bor kvar i sin lägenhet efter tre år.
De som fått möjligheten kommer från riktigt svåra förhållanden.

4. 2011 antogs ett nytt regelverk för allmännyttan, lag (2012:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Enligt den nya lagstiftningen ska den svenska allmännyttan drivas enligt affärsmässiga principer. Därmed gäller EU:s generella statsstödsregler vilket innebär att stat och kommun är förhindrade att
ge de kommunala bostadsföretagen ekonomiskt stöd.
Undantag kan göras genom att klassificera verksamheten som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Sverige är, tillsammans med Tjeckien och Lettland, dom enda länderna inom EU, som valt
att inte göra detta.
Vad är Er kommentar gällande detta?
Egentligen innebär ”affärsmässighéten” inte så stor skillnad mot tidigare eftersom allmännyttan är driven i AB-form vilket i sig kräver affärsmässighet. Däremot skulle det vara bra om Sverige anslöt sig till ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” det skulle i vissa fall kunna göra att fler bostäder med rimlig hyra kunde byggas.

5. Vad är Ert partis åsikt gällande kommunens möjlighet att styra ett allmännyttigt bostadsaktiebolag genom ägardirektiv?
Ägardirektiv ska enligt oss användas, styr maningen sitt bolag finns det egentligen ingen anledning att ha en allmännytta!

6. Hur ställer Ert parti sig till kommunala hyresgarantier?
Det är jättebra att det finns men det används av alldeles för få!

7. Hur tänker ni underlätta för människor att inte hamna utanför bostadsmarknaden?
I grunden tre åtgärder, bostäder, arbete och utbildning. Sedan är det vräkningsförebyggande arbetet helt avgörande, ju tidigare åtgärder kan sättas in desto större möjlighet att avhysning/vräkning inte behöver genomföras.


Lämna en kommentar

Vi har bjudit in våra politiker

Vi har bjudit in alla politiska partier till Söndagens Soppkök.
Vi har även ställt ett antal frågor till våra politiker, som vi hoppas få besvarade.

Vår ambition är som ni vet att alla i vår stad Malmö ska diskutera hemlösheten och att vi når ut till våra makthavare med kravet att dom ska få till en förändring.

Här kommer brevet:

Soppkök Malmö är inte partipolitiskt, inte religiöst och inte ett organisatoriskt bundet initiativ. Soppkök Malmö är ett initiativ taget av privatpersoner, med syfte att belysa problematiken kring den utbredda hemlösheten i Sverige. Vår intention är att på kort sikt primärt bidra till att underlätta för de utsatta individer och grupper som drabbats av hemlöshet, samt på längre sikt att bidra till att frågan lyfts och en gång för alla åtgärdas av ansvariga. Med ansvariga syftar vi på samhällsmedborgarna såväl som myndigheter, riksdag och regering.

Vi bifogar några frågor som vi gärna vill ha svar på inför valet 2014.
Svaren skickas till: soppkokmalmo@gmail.com

Vi vill också passa på att ta tillfället i akt, att bjuda in Er till vårt Soppkök den 24 november kl. 14.00
i Folkets Park. Där får ni möjlighet att träffa volontärer och våra besökare med möjlighet att diskutera, ställa frågor och svara på frågor.

Med vänliga hälsningar Privatpersonerna bakom Soppkök Malmö

 1. Hur definierar ni hemlöshet?
 2. Fortfarande vräks barn i Sverige. Hur ställer sig Ert parti till en ändring i Kronofogdemyndighetens regleringsbrev och ett omedelbart stopp för vräkning av barn?
 3. Malmö stad startade ”Bostad först” i maj 2012 som en permanent verksamhet.
  Hur ställer sig Ert parti till denna verksamhet?
 4. 2011 antogs ett nytt regelverk för allmännyttan, lag (2012:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  Enligt den nya lagstiftningen ska den svenska allmännyttan drivas enligt affärsmässiga principer. Därmed gäller EU:s generella statsstödsregler vilket innebär att stat och kommun är förhindrade att ge de kommunala bostadsföretagen ekonomiskt stöd.
  Undantag kan göras genom att klassificera verksamheten som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Sverige är, tillsammans med Tjeckien och Lettland, dom enda länderna inom EU, som valt att inte göra detta.
  Vad är Er kommentar gällande detta?
 5. Vad är Ert partis åsikt gällande kommunens möjlighet att styra ett allmännyttigt bostadsaktiebolag genom ägardirektiv?
 6. Hur ställer Ert parti sig till kommunala hyresgarantier?
 7. Hur tänker ni underlätta för människor att inte hamna utanför bostadsmarknaden?

cropped-flerabilder240.jpg