Soppkök Malmö


2 kommentarer

Ett gästinlägg av Eva Bertz Folkpartiet

Förra soppköket vi hade i mars, då kom bland annat folkpartiet förbi. Vi bad dem att skriva några rader om hemlöshet och idag fick Soppkök Malmö följande inlägg i vår inbox.  Vi uppskattar inlägget av Eva Bertz och efterlyser av er andra partier att också ge ger synvinkel på det hela. Vi i Soppkök Malmö fortsätter vårt arbete till att belysa hemlösheten i vår stad.

 

Kampen mot hemlöshet

För en tid sedan besökte jag tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson Soppkök Malmö. Vi träffade initiativtagare som Janni och hemlösa i vår stad. Först och främst ska jag ge en enorm eloge till alla involverade och initiativtagare till soppköket. Varje månad gör ni en insats för utsatta människor. Ni skänker er tid, handlingskraft och entusiasm till utsatta Malmöbor, något som är inspirerande och viktigt. Det råder inget tvivel på att samhället har misslyckats varenda gång en Malmöbo blir utan bostad. Oavsett bakgrund eller orsak till hemlösheten.

Staden har misslyckats när våra Malmöbor tvingas lämna hem och trygghet. För ett utsatt liv på gatan, under broar och i trappuppgångar. Detta är en sorglig verklighet för många i vår stad.

Hemlöshet är det moderna samhällets skamfläck. Ingen skall sova utan tak över huvudet. Tillgången till härbärgen och övergångslägenheter ska inte vara gränssättande. Det är viktigt att använda nya metoder för att vinna kampen mot hemlöshet. Det är dags att komma från systemet med boendetrappor. Istället ska man behandla hemlöshet som främst ett bostadsproblem. Lunds universitet har presenterat ett boendeprojekt som heter Bostad Först. Detta borde bli en bestående kommunal satsning för de hemlösa i Malmö.

Utöver det måste staden också ta ett större ansvar för att garantera tak över huvudet för Malmöborna. Man borde införa en kommunal hyresgaranti för de som står långt utanför bostadsmarknaden. Det innebär att kommunen kan gå i borgen när en person hyr lägenheten hos en privat fastighetsägare. Det blir en hjälp för hem- och bostadslösa i staden som inte får tag på ett boende på något annat sätt.

Det finns mycket att göra, jag har bara nämnt två viktiga satsningar som behövs göras. Soppkök Malmös enträgna och beundransvärda arbete är viktig eftersom ni ger en röst åt de människor som behöver hjälpen som mest. Fortsätt med det! De hemlösa behöver er.

Vi som politiker har ett ansvar att lyssna på er. Det gör vi också. Hemlöshet är ett allvarligt samhällsproblem som sträcker sig över partigränser.

Grattis på ettårsdagen! Men kampen mot hemlöshet borde ha varit vunnen för länge sedan.

Ewa Bertz (FP)
Malmö

Annonser