Soppkök Malmö

Vi bakom Soppkök Malmö

Soppkök Malmö är inte ett partipolitiskt, religiöst eller organisatoriskt bundet initiativ. Soppkök Malmö är ett initiativ taget av privatpersoner. Allt arbete bakom Soppkök Malmö görs vid sidan av arbeten och studier – allt sker på vår fritid. Vi är ingen organisation eller förening utan ett initiativ taget av vanliga frivilliga människor.

Initiativet till Soppkök Malmö är taget av Janni Bjödstrup och Douha Mhammed Ali, men vi är just nu 10 personer i den så kallade styrgruppen. Det är vi som ser till att det finns kaffe och soppa på plats vid varje soppkök, och det är även vi som uppdaterar facebooksidan och svarar på alla mejl.

Kontaktpersoner för Soppkök Malmö: Janni Bjödstrup, Mats Leijon, Melanie Blockley eller Kate Wallace
Mejl: info@soppkokmalmo.se

Volontära vid soppkök: volontar@soppkokmalmo.se

Vi i styrgruppen:
Janni  Douha  Mats  Melanie  Sandra

Kate Wallace  Thimar  Tanja  Minna  FakeDanilo

Soppkök Malmö har även underbara frivilliga volontärer som hjälper oss att göra det vi gör, utan dem hade vi aldrig kunnat uppmärksamma situationen hemlöshet. 2012-12-02-17-02-24-1

Vi vill INTE att detta initiativ skall bli någon organisation eller någon välgörenhet. Syftet är att belysa problematiken kring den utbredda hemlösheten i Sverige. Vår intention är att på kort sikt primärt bidra till att underlätta för de utsatta individer och grupper som drabbats av hemlöshet, samt på längre sikt att bidra till att frågan lyfts och en gång för alla åtgärdas av ansvariga. Med ansvariga syftar vi på samhällsmedborgarna såväl som myndigheter, riksdag och regering.

Annonser