Soppkök Malmö

Transportera

Dagarna innan och under själva soppköksdagen behöver vi hjälp att transportera saker, bland annat kläder, hygienartiklar och mat. Vill du hjälpa till att köra måste du ha körkort och bil. Vi har en transportansvarig som kommer vara din kontaktperson för transporterna.

Sjukanmälan/frånvaro
Har du sagt att du ska medverka räknar vi med att du kommer att vara där. Men ibland blir man t.ex. sjuk och i sådana fall så måste du höra av dig till din sektionsansvarig så fort som möjligt, så att sektionsansvarig kan fylla den lucka som då uppstår.

Anmälan till transport
Två veckor innan varje soppkök öppnar vi Anmälan på vår hemsida. Där lämnar du din anmälan att du har möjlighet att hjälpa till med körning. Då hamnar du i vår lista för potentiella transportörer. Transportansvarig kommer sedan eventuellt, vid behov, kontakta dig och fråga vilka dagar och tider du kan ställa upp.

Vi går även ut med när anmälan öppnar via vår Facebook-sida samt Twitter-konto.

Annonser